Management

Managing Committee

Office Bearers

Mr. Jayesh P. Choksi
President
Mr. Anilkumar M. Mahesh
Vice - President
Mr. Mohan K. Jain
Hon. Secretary
Mr. Satish P. Shah
Hon. Treasurer
Mr. Jinesh H. Choksi
Hon. Jt. Secretary


Other Committee Members

Mr. Atul A. Barot
 
Mr. Adhyatma B. Gupta
 
Mr. Bhupendra S. Chedda
 
Mr. Balkisan D. Sanghvi
 
Mrs. Chand K. Kejriwal
 
Mrs. Darshana N. Kothari
 
Mr. Gautam M. Bhukhanwala
 
Mr. Haresh C. Mehta
 
Dr. Jatin C. Damania
 
Dr. Manoj G. Patel
 
Mr. Manoj L. Raveshia
 
Dr. Ojas D. Dave
 
Mr. Ramesh N. Pardiwala
 
Mr. Satish C. Shah
 
Mr. Sanjeev S. Bagga
 
Mr. Shailesh C. Shah
 
Mr. Sunil R. Shah
 
Mr. Vipul H. Valia
 
Mr. Vijay R. Mehta