Management

Managing Committee

Office Bearers

Mr. Anilkumar M. Mahesh
President
Mr. Vijay R. Mehta
Vice - President
Mr. Kirit C. Mehta
Hon. Secretary
Mr. Satish P. Shah
Hon. Treasurer
Mr. Jinesh H. Choksi
Hon. Jt. Secretary


Other Committee Members

Mr Jayesh P. Choksi
 
Mr. Mohan K. Jain
 
Mr. Satish C. Shah
 
Dr. Jatin C. Damania
 
Dr. Ojas D. Dave
 
Mr. Bharat R. Mehta
 
Mr. Bharat K. Kapadia
 
Mr. Bhupendra S. Chedda
 
Mr. Sunil R. Shah
 
Mr. Jagat A. Killawala
 
Mrs. Chand K. Kejriwal
 
Smt. Savita S. Bajaj
 
Miss. Soneera Y. Mehta
 
Mr. Maloy R. Bhatt
 
Mr. Anil R. Khanna
 
Mr. Jitendra S. Kothari
 
Mr. Ashok H. Mehra
 
Mr. Vinit S. Modi
 
Mr. Rajesh H. Doshi
 
Mr. Ketan D. Barai